Интересуваш се от реклама при нас?

Моля свържи се нас на contact@alixclub.com за да обсъдим възможните партньорства.

За момента можем да ти предложим следното:

  • Банер реклама;
  • Линк в страницата “Партньори”;
  • Афилиейт партньорство;
  • Платена публикация в блога и т.н.;

Моля, свържи се с нас за повече подробности.
Благодаря!